Bemutatkozás

A Békevár Alapítvány jogállása szerint, mint közhasznú szervezet  lett nyilvántartásba véve a Somogy Megyei Bíróság 2001. 06. 12.-én kelt, Pk.60.050/200163.sz. jogerős végzésével.

Az alapítvány székhelye: 7400 Kaposvár, Béke u. 30.

Az alapítvány működéséhez szükséges infrastruktúrát, a Magyarországi Baptista Egyház Kaposvári Gyülekezetének tulajdonát képező ingatlanának rendelkezésre bocsátott része biztosítja.


 

Az alapítvány​, az alapító okiratban foglalt céljai elérése érdekében az 1997. évi CLVI. Tv.-ben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat is végezheti:

  • Szociális tevékenység – családvédelmi és családsegítő szolgáltatás, egyéb szociális ellátás

  • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés

  • Kulturális

  • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

  • Sport

  • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások

  • Egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra való nevelés

Kuratórium elnöke

Dr Csonka Arnold

Kuratóriumi tagok

Pintér Ferenc

 

Horváth Péter

A Békevár Alapítvány a működésének kezdetétől fontosnak tartotta, hogy a székhely környezetében élő családok számára a hasznos szabadidő eltöltést, a családon belüli kapcsolatok erősítését, a házasságon belüli problémák megoldásának elősegítését, valamint a gyermek és ifjúsági korosztály gondolkodásmódját, normáit, és értékrendjét pozitívan befolyásoló programokat szervezzen, karitatív tevékenységeket végezzen.

 

Közhasznúsági jelentések:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató