Ifjúsági Pont
  • Irodai szolgáltatás, információk összegyűjtése, rendszerezése, közvetítése az alábbi területekre vonatkozóan:           

               ¨     tanulás, továbbtanulás
               ¨     munkavállalás
               ¨     kultúra
               ¨     szórakozás, hasznos szabadidő eltöltés
               ¨     sport
               ¨     segítő szervezetek, szolgálatok
               ¨     nyomtatványok, űrlapok kitöltése
               ¨     hirdetési lehetőség

  • Tanácsadás – lehetőség szerinti anonimitás biztosításával

              ¨     diákjogi, jogi
              ¨     aktuális információk, tanácsadás
              ¨     életvezetési, egészséges életmódra vonatkozó kérdésekben
              ¨     szociális problémák területén
              ¨     segítségnyújtás fiatalkori krízisben
              ¨     háztartásaon, párkapcsolaton belüli erőszak esetén

 

Tinédzser klub - Biztos Szikla Klub

Célja: 10-12 éves korosztály számára rendszeres interaktív foglalkozások, személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, a korosztály igényeihez igazodó hasznos időeltöltés.

 

Pinceklub

Célkorosztálya: a 14 éven felüli fiatalok

Az életkori sajátosságokhoz igazodva, hétvégén késő esti órákban hasznos szabadidő eltöltést biztosít beltéri játékokkal (csocsó, darts,  ping-pong)  és programokkal, személyiségfejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiséggel. A fiatalko heti rendszerességgel látogathaják. A közösséggé formálódó csapat alkalmi sportrendezvényeket, ifjúsági alkalmakat szervez és valósít meg.