Család és gyermekvédelmi szolgáltatás

A szolgáltatás célja:
Az alapítvány által képviselt keresztény elveken és értékrendeken alapuló professzionális segítségnyújtás, szakemberei közreműködésével.
Olyan értékek, normák közvetítése preventív eszközökkel - tanácsadás, információnyújtás, életmódformáló, életminőséget javító programok, szükség esetén a megfelelő szakember közvetítésével és biztosításával –, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok képesek legyenek önálló céltudatos életvezetésre, és a megfelelő egzisztenciájuk kialakítására.
Segítséget nyújtani azoknak a különféle szociális és mentális problémákkal küzdő családoknak, személyeknek, akik a különböző nehéz és megoldhatatlannak tűnő élethelyzetekben, saját erejükből nem tudnak tovább lépni.
A hatékony, körültekintő és szakszerű segítés érdekében együttműködés az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival.
A megfelelő testi - és lelki egészség megőrzése érdekében egészséges életmódra nevelő, szemléletmód formáló prevenciós programok megvalósítása.
 
Szolgáltatás formái:
 
Ifjúsági korosztály számára:

  • Mentálhigiénés tanácsadás – generációs problémák, párkapcsolati problémák, szenvedélybetegségek és egyéb esetben.
  • Házasság előtti tanácsadás – felkészítés a közös életútra lelki és fizikai területen.

Felnőtt korosztály számára

  • Házasság- és családgondozó tanácsadás
  • prevenció, konfliktus kezelés, gyermeknevelési problémák kezelése, generációs problémák.

Személyes Lelkisegély szolgáltatás

  • magány,
  • generációs problémák
  • lelki sérülés

Telefonos Lelkisegély

  • a személyes tanácsadást nem vállaló és a célcsoportban felsoroltak közé tartozók számára telefonos tanácsadás.